SOUTH VINA SHRIMP HỢP TÁC LIÊN KẾT VÙNG NUÔI TÔM ĐẠT CHỨNG NHẬN ASC

           Với mục tiêu xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đến người tiêu dùng, South Vina Shrimp (SVS) đã triển khai mô hình Liên kết chuỗi từ tháng 12/2016 nhằm tạo ra chuỗi liên kết khép kín từ cung ứng, sản xuất, tạo ra sản phẩm tôm sạch cho khách hàng.

           Đến năm 2020, SVS đã liên kết được 7 vùng nuôi tôm của Tổ hợp tác và Hợp tác xã theo các mô hình nuôi quảng canh và thâm canh cho cả 2 loại tôm sú và tôm thẻ. Và để nâng tầm chất lượng nguyên liệu, SVS tiếp tục triển khai xây dựng chứng nhận ASC cho một số vùng nuôi tiêu biểu, cụ thể đến nay có 2 đơn vị đang vận hành nuôi tôm theo tiêu chuẩn ASC và đã được tổ chức ASC cấp chứng nhận

          1 - THT Thành Công 1 - xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu với 29 hộ nuôi tôm.

          2 - HTX Thành Đạt - xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu với 5 hộ nuôi tôm.

Thông tin, hiệu lực chứng nhận, tuân thủ pháp lý của THT Thành Công 1, HTX Thành Đạt, cụ thể như sau:

          THT Thành Công 1: file đính kèm

          HTX Thành Đạt: file đính kèm

Trân trọng

                                                    PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG