Quyết định số 2370/QĐ-BGTVT: Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Nam Trung bộ giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 29/7/2016, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 2370/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Nam Trung bộ (Nhóm 4) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, phạm vi quy hoạch Nhóm 4 bao gồm các cảng biển thuộc các tỉnh, thành phố ven biển thuộc khu vực Nam Trung bộ: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Phạm vi phục vụ bao gồm các tỉnh trên, các tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng) một số tỉnh phía Nam nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và phía Bắc của Vương quốc Campuchia.

Mục tiêu định hướng phát triển cảng biển Nam Trung bộ (Nhóm 4) là hình thành các cảng tổng hợp, đầu mối đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường biển của địa phương trong khu vực, tạo kết nối với cảng cửa ngõ quốc tế, trung chuyển quốc tế của quốc gia; là cơ sở để phát triển cân đối, đồng bộ giữa các cảng biển và cơ sở hạ tầng liên quan, kết nối với vùng hấp dẫn của cảng; là động lực phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh của từng địa phương, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các khu vực liên quan; Đáp ứng nhu cầu vận tải nhập nguyên, nhiên vật liệu và xuất sản phẩm phục vụ các cơ sở công nghiệp luyện kim, hóa dầu, khai khoáng… góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của các địa phương trong khu vực.

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm tại đây

(Nguồn Tạ Hà, vasep)