Công văn số 345: Đề xuất không phải ghi các thông tin số hóa đơn, số côngtenơ trên phụ đính 2a

Ngày 02/6/2011, Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản đã gửi Công văn số 345/KTBVNL-KT tới Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thủy sản kiến nghị liên quan đến số hóa đơn hay số

 

Sau khi nhận được phản ánh từ KISIMEX và một số DN XK hải sản sang thị trường EU về việc một số yêu cầu trên Phụ đính 2a của Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011 của Bộ NN và PTNT quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác XK vào thị trường Châu Âu chưa phù hợp với thực tế và nội dung không đúng nghĩa giữa tiếng Việt và tiếng Anh, ngày 25/5/2011,VASEP đã gửi Công văn số 13/2011/VASEP-VPĐD tới Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản kiến nghị điều chỉnh cách ghi “số vận đơn” tại Phụ đính 2a, Thông tư số 28.

Nhận được công văn kiến nghị từ VASEP,ngày 02/6/2011, Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản đã gửi Công văn số 345/KTBVNL-KT tới Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thủy sản kiến nghị liên quan đến số hóa đơn hay số vận đơn trong phụ đính 2a, Thông tư 28.

Trong công văn, Cục nêu rõ, trong phần 1 của phụ đính 2a về thông tin bổ sung cho các sản phẩm được chế biến từ tàu cá của Việt Nam yêu cầu ghi các thông tin như: số hóa đơn, số côngtenơ chưa phù hợp với thực tế do:

  1. Số hóa đơn và số côngtenơ chỉ có khi lô hàng đã được đóng côngtenơ, do vậy có khi chủ hàng XK đề nghị chứng nhận sẽ không có những thông tin này để điền vào phụ đính 2a.
  2. Số hóa đơn (No Invoice) sẽ bị thay đổi trong quá trình XK nếu lô hàng được bán qua nhiều chủ hàng trước khi đến EU. Theo quy định và thông lệ quốc tế chỉ có số vận đơn (No of Bill of lading) không thay đổi thường xuyên suốt hành trình từ cảng xuất phát cho đến cảng của EU.
  3. Phụ đính 2a nhằm bổ sung chi tiết các thông tin của phụ lục 2, trong khi đó tại phụ lục 2 không đòi hỏi phải thể hiện những thông tin này. Do vậy, tại phụ đính 2a nên bỏ các thông tin về số hóa đơn và số côngtenơ.

Do vậy, để phù hợp với tình hình thực tế, không làm khó khăn cho các cơ quan thẩm quyền trong việc chứng nhận thủy sản khai thác XK sang EU,phía Việt Nam đề xuất cho phép không phải ghi các thông tin số hóa đơn, số côngtenơ trên phụ đính 2a. Nếu bắt buộc phải giữ lại thông tin này, đề nghị cho phép sửa số hóa đơn (No Invoice) thành số vận đơn (No of Bill of lading) trong phụ đính 2a.

Nguồn: vasep.com.vn