SVS TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

Hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là việc làm cụ thể hóa các Quyết định của Ban lãnh đạo Công ty trong năm qua đối với người lao động. Tổng kết năm 2017, SVS đã tài trợ được 02 căn nhà cho 02 CBCNV, lễ bàn giao diễn ra vào tháng 02/2018.

Ngày 10/02/2018 Ông Biện Việt Nhu - Tổng Giám đốc đã trao nhà tình thương trị giá 40.000.000đ

cho anh Phan Văn Nhanh  -  bộ phận Cấp đông 1 tại Ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Anh Phan Văn Nhanh vào Công ty làm việc từ ngày 10/03/2017. Gia đình anh gồm có 04 thành viên, vợ không có công việc ổn định, đang nuôi 02 con nhỏ. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, sống trong căn nhà đã xuống cấp, mục nát.

Hình ảnh trước khi tài trợ:

H1 2WEB

Hình ảnh sau khi tài trợ:

8818 8822WEB

8860 8867WEB

Ngày 13/02/2018 Ông Nguyễn Bé Hai - Phó chủ tịch công đoàn đã trao nhà tình thương trị giá 40.000.000đ cho anh Bao Công Ửng  -  bộ phận Phục vụ 1 tại Ấp Quyết Thắng, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Cả hai vợ chồng anh Bao Công Ửng đều công tác tại SVS, vào Công ty làm việc từ ngày 01/02/2016. Gia đình anh có 02 con nhỏ, bé lớn năm nay 13 tuổi đang gửi cho người em chăm sóc, bé nhỏ năm nay 06 tuổi đang gửi cho mẹ vợ chăm sóc. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, sống trong căn nhà lá đã cũ, xuống cấp trầm trọng.

Hình ảnh trước khi tài trợ:

1 2WEB

Hình ảnh sau khi tài trợ:

31 16WEB

Định hướng trong năm 2018 SVS sẽ tiếp tục xét duyệt hồ sơ hỗ trợ xây dựng Nhà tình thương cho gia đình CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong suốt quá trình phát triển, Ban lãnh đạo Công ty luôn xem việc kết hợp hài hòa giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động hướng tới người lao động là kim chỉ nam cho mọi hành động. Ban TGĐ kêu gọi tập thể CBCNV SVS hãy luôn luôn nâng cao tinh thần đoàn kết, đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và xa hơn nữa là các hoạt động ngoài xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, giàu lòng yêu thương…..

(BCHCĐ)