SVS Tổ Chức Đối Thoại Người Lao Động

Được sự thống nhất của Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn về việc tổ chức đối thoại với người lao động năm 2017. Ngày 08/02/2016, Công ty CP Tôm Miền Nam tổ chức đối thoại lần 1 năm 2017.

Chủ tọa buổi đối thoại:

   - Ông Biện Việt Nhu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

   - Ông Nguyễn Đăng Tín – Chủ tịch Công đoàn

   Tham dự buổi đối thoại còn có:

   - Đại diện người sử dụng Lao động:

   + Bà Lê Như Quỳnh – Phó TGĐ

   + Ông Nguyễn Công Trinh – GĐ Kinh doanh

   + Ông Nguyễn Văn Lâm – GĐ Dự án

   + Cùng toàn bộ các Ông/ Bà là Trưởng/Phó các phòng ban Công ty

   - Đại diện người Lao động:

   + Ban chấp hành Công đoàn

   + Ban chấp hành Chi đoàn

   + Cùng toàn thể công nhân Công ty

Nội dung đối thoại gồm có:

   + Thông báo các chính sách mới của Công ty trong năm 2017

   + Giải đáp tất cả mọi thắc mắc của người lao động liên quan đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, chế độ nghỉ phép, chế độ BHXH,…

Sau hơn 02 giờ làm việc, Ban lãnh đạo Công ty đã giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của người lao động, đồng thời tiếp thu các đề xuất/ kiến nghị mới của công nhân, Ban lãnh đạo Công ty sẽ xem xét và sẽ áp dụng trong thời gian sớm nhất nếu thấy phù hợp. Cuộc đối thoại đã tạo được môi trường thân thiện, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao giữa Người sử dụng lao động và người lao động.

Một số hình ảnh buổi đối thoại:

Ban lãnh đạo Công ty cam kết sẽ thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Trong thời gian tới, Tổng Giám đốc yêu cầu các tổ chức đoàn thể cần phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa người lao động với người sử dụng lao động, cập nhật và tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể người lao động các vấn đề pháp luật liên quan giúp cho người lao động nắm rõ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng kêu gọi toàn thể người lao động cần mạnh dạn hơn nữa trong đấu tranh phê bình và tự phê bình để cùng nhau xây dựng một tập thể SVS đoàn kết, ngày càng phát triển.

   (Công đoàn Công ty)